Вашите разходи често могат да бъдат компенсирани срещу данък върху дохода в размер до 4000 евро като домакинска услуга или като извънредна тежест. Вашият данъчен съветник със сигурност може да ви даде повече информация.