Със Seniorcare 24 от ваша страна, вие се възползвате от опит и най-висока квалификация в областта на домашните грижи.
Ние не само предоставяме домакинска помощ, сестрински персонал, сестрински персонал, възрастни лица, които полагат грижи и партньори, но също така ви подкрепяме активно, когато кандидатствате за обезщетения чрез фонда за дългосрочни грижи или социално осигуряване.

• Организираме пристигането на надзора, сключваме всички необходими договори с тях и ги регистрираме правилно за трудово правоотношение, което е обект на социално осигуряване.
• Домакинството е донесено при вас и домашните грижи започват.

Разбира се, ще си направите разходи само ако е извършена грижа успешно. Ние сме на ваше разположение за открити въпроси и предложения. Можете да се свържете с нас на телефон на +359 800 42 800 (от понеделник до петък: 9:00 до 18:00) или изпратете email на info@sc24.com

Ние виждаме това като наша работа да ви помогнем!

Към формуляра за контакт