Нашите посреднически сили поемат напр. следните задачи:

Пазаруване, миене, готвене и почистване на апартамента.

Освен това личната хигиена на лицето, за което трябва да се грижи, и тяхното хранене.