Нашите ръководители идват главно от Източна Европа. Ние поставяме големи искания към медиираните сили, които включват:

• добро владеене на немски език

• Чистота и строго осъзнаване на чистотата и реда

• Опит в работата с хора, нуждаещи се от грижи

• Гъвкавост и ангажираност винаги да се действа професионално, дори в изключителни ситуации